Taraitola

Taraitola. taɹ-aj-tow-la. Noun. language, specifically elvish.