Apo

Apo. apow. Preposition. equivalent to the english preposition "on to".